CISST Hapiste Sağlık

Hapishanelerdeki hastaların durumları, hakları, ihtiyaçları

“WHO Uluslararası hapishanesi ve sağlık toplantısının sonuçları, Lizbon 2017”

 

Avrupa’daki hapishane sistemlerinde uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı ortaya çıkan zararlar sorun olmaya devam ediyor ve bu durumu düzenleme yolundaki müdahaleler mutlaka izleme, veri toplama ve araştırma yoluyla elde edilen bulguları içermesi gerekiyor. Bu toplantıda varılan sonuçlar, Halk Sağlığı İngiltere ve EMCDDA’yla işbirliği içerisinde olan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi (WHO-Avrupa) tarafından yayınlanmıştır.

Sonuç bildirgesi, WHO-Avrupa Hapishane Kurumlarında Sağlık Programı (HIPP) (11-12 Aralık 2017) altında toplanan yıllık uluslararası hapishane ve sağlık konferansında oy birliğiyle kabul edildi. Halk Sağlığı İngiltere ve EMCDDA’nın desteğiyle WHO- Avrupa tarafından düzenlenen organizasyon, uyuşturucuyla ilgili problemi olan mahpusların ihtiyaçlarını ele aldı (1). Sonuçlar cezaevi sağlık politikasında Avrupa ve uluslararası düzeyde bir adım ileri gidildiğini gösterdi.
EMCDDA’nın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona katılan uzmanlar, halk sağlığı ve sosyal ilişkiler alanındaki bilgilerin geliştirilmesinin altını çizerek; karar alıcıların, sağlık ve adalet uzmanlarının ve cezaevi idarelerinin bu ortamda etkili müdahalelerine duyulan ihtiyaç konusunda bir farkındalık yaratmaya çağırdılar.

Hapishaneler, uyuşturucu ve enjekte kullanımı konusunda genel nüfusa göre daha yüksek oranlara sahiptir ve uyuşturucuyla ilgili sorunu olan mahpuslar cezaevi nüfusunun önemli bir kesimini oluşturur. Toplumdaki uyuşturucu kullanma olasılığı yüksek olanların yarısından fazlası bir kereden fazla ihbar edilip, tutuklanmıştır. Bu gerçekleri, rakamları ve mahpusların salıverilmelerinden sonraki süreçte yüksek ölüm oranlarını dikkate alan toplantıda, mahpuslar sağlık ve esenlik açısından dezavantajlı gruplar olarak kabul edildi ve hapishaneler, sağlık eşitsizliği konusunda önemli bir gösterge ve halk sağlığını korumak için bir katkı kurumu olarak kabul edildi.

Sonuç bildirgesinde uzmanlar, insan hakları konusunda önemli bir gelişmeyi ve cezaevlerinde yaşayan insanların sağlık hizmetlerine erişiminde önemli bir gelişmeyi temsil eden “Birleşmiş Milletler Mahpuslara Yönelik Muamele için Asgari Standart Kuralları” (“Nelson Mandela Kuralları”, 2015)’nda belirtilen standartları kabul etti. Kural 24, toplumun daha geniş kısmında olduğu gibi hapishane ortamında da aynı sağlık hizmeti standartlarının sağlanmasını ve ikisi arasında sağlık bakımının sürekliliğini gerektirmektedir.
Kural koyucuların, sağlık ve adalet uzmanlarının ve cezaevi idarelerinin vardığı sonuçlar;

 • Hapishane sağlık hizmetlerine bir “bütün devlet yaklaşımı” uygulamak,
 • Hapishane ve toplum arasında sağlık eşdeğerliliği çerçevesinde faaliyet göstermek,
 • Fiziksel ve psiko-sosyal destek dahil olmak üzere kişiyi bir bütün olarak ele almak,
 • Uyuşturucu tedavisinin daha geniş sağlık ve sosyal bakım gerektirdiğini dikkate almak,
 • Sunulan hizmetin tasarımının kesinlikle araştırma sonuçlarına göre düzenlemek,
 • Asgari personel düzeyini geliştirmek ve kabul etmek,
 • HIV, TB ve viral hepatit B’yi ele almak için BM’nin kapsamlı hizmet paketini kabul etmek,
 • Yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek için hapishane reformu tedbirleri almak; ve
 • Mahkumiyet ve cezaya alternatifleri kabul etmek ve uygulamak.

 

Bu girişimle katılımcı kuruluşlar iyi pratiklerini paylaştı, halk sağlığı ve sağlık hizmeti sunum zorluklarını keşfetti ve politika ve hapishaneleri düzenlemede müdahaleyi desteklemek için mevcut bilimsel kanıtları değerlendirdi.

 

Not

 • WHO-Avrupa’nın hapishanede sağlık konusundaki yıllık toplantısı, 30 ülkeden hapishane ve halk sağlığı alanında 100’ün üzerinde uzmanı bir araya getirdi. Katılımcı Avrupalı ve uluslararası gruplar; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve WHO İngiltere Hapishanelerde Sağlık İşbirliği Merkezi; EMCDDA; Avrupa Konseyi Pompidou Grubu; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC); Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Dairesi (UNODC); Portekiz Sağlık ve Adalet Bakanlıkları.

Çeviren: Lal Vulkan

Haberin aslı için:
http://www.emcdda.europa.eu/news/2018/who-conclusions-meeting-prisons-health_en

Sayaç

 • 274.628 ziyaret

Bu siteyi takip etmek, yeni eklenen yazıları e-posta mesajı olarak almak için e-posta adresinizi girin.

İletişim

Adres:
CİSST/TCPS
Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No:5/2
Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0212 293 69 82
Faks: 0212 293 69 82
Danışma: 0212 252 53 11

e-posta: hapistesaglik@cisst.org.tr
e-posta: info@cisst.org.tr

Web sitesi: tcps.org.tr
Web sitesi: cisst.org.tr  
Blog: hapistesaglik.com
twitter: @HapisteNet

 

 

%d blogcu bunu beğendi: