CISST Hapiste Sağlık

Hapishanelerdeki hastaların durumları, hakları, ihtiyaçları

Türkiye’nin İnsan Hakları Gündemi Konferansı – 20-22 Aralık

 

İnsan Hakları Araştırmaları Ağı olarak, Türkiye’de 2012-2013 yıllarında devletin yaptıklarının, yapmakta geciktiklerinin ya da edilgen tutumunun neden olduğu hak ihlalleri üzerine düşünebileceğimiz bir konferans düzenlemeye karar verdik. Bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz bu konferansı her yıl tekrarlamak umuduyla yola çıktık. 20-22 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan konferansın, eksikleriyle de olsa, 2012-2013 döneminin insan hakları sorunlarının bir bilançosunu çıkartıp kaydını tuttuğumuz, bu sorunları beraberce anlamlandırmaya çalıştığımız ve hala gündelik yaşamlarımızı etkileyen bu sorunlara dair akademik bilgi üretebildiğimiz bir alan açmasını umut ediyoruz.

 Konferansın resmi sayfası: insanhaklarigundemi.net

TÜRKİYE’NİN İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ KONFERANSI (20-22 ARALIK 2013)

İstanbul Teknik Üniversitesi-Taşkışla Kampüsü, Nezih Eldem Konferans Salonu

 

20 ARALIK CUMA

Sergİ AçIlIşI: Türkİye’den Şİddet Hİkayelerİ (12:30-13:00)

AçIlIş KonuşmalarI

13:00-14:00

Esra Demir GürselMarmara Üniversitesi, Konferans Düzenleme Kurulu
Gürkan Korkmaz Avukat, Ali İsmail Korkmaz’ın Ağabeyi
Mustafa Polat İstanbul Üniversitesi, Eski Tutuklu Öğrenci

Ceza ve CezasIzlIk PolİtİkalarI: Hukukun AraçsallIğI

14:15-16:00

Kolaylaştırıcı: İsmail Saymaz, Gazeteci
Hukuk Devleti, Kolluk Güçleri ile İlgili Mevzuat ve Cezasızlık DöngüsüÖznur Sevdiren, Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Zorunlu Askerlerin Yaşadığı Hak İhlallerinde CezasızlıkYiğit Aksakoğlu, Asker Hakları
Avukatlıktan Sanıklığa Uzanan Bir Yol: Türkiye’de Avukat YargılamalarıAyşegül Karpuz, Avukat
Devletin Son Dönem İnsan Hakları Savunucuları Politikası: İnsan Hakları Savunucularının Kriminalize EdilmesiOsman İşçi, Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türkİye’nİn “Mİsafİrlerİ”: Göçmen ve Mültecİler

16:15-18:00

Kolaylaştırıcı: Ayşe Akalın, İTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü
Türkiye’de Yargının Yabancılara ve Mültecilere YaklaşımıAbdulhalim Yılmaz, Avukat
Kentlerdeki MültecilerTaner Kılıç, Avukat, Mülteci-Der
Türkiye’de Mülteci Olma Hali: Aklın ve Bedenin Belirsizliğe Okuduğu MeydanÖzge Biner, Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
Göçmen ve Mülteciler: TanıklıklarZakira Frotan
Mohammad Ali Hekmat
21 ARALIK CUMARTESİ

Türkİye’de KadIn Olmak

09:30-11:15

Kolaylaştırıcı: Esen Özdemir, Mor Çatı
Bir Hak İhlali Olarak Erken/Zorla Evlilikler ve Kız Çocuklarının İnsan HaklarıSelen Doğan, Uçan Süpürge
Tıbbi Perspektiften Beden ve Üreme PolitikalarıHazal Atay, Women on Waves
Türkiye’de Dul ve Boşanmış Kadınların Evlilik Sonrası DeneyimleriEsra Gedik, ODTÜ Sosyoloji Bölümü
Mor Çatı Deneyimi Üzerinden Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sosyal Hizmet Politikalarına BakışSelime Büyükgöze, Mor Çatı

Cezaevlerİnde AyrImcIlIk ve Şİddet

11:30-13:15

Kolaylaştırıcı: Ümit Biçer, Kocaeli Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı
Türkiye’de LGBT Mahpus OlmakElif Avcı, Lambdaistanbul
Türkiye’de Çocuk Olarak İnfaz Kurumunda OlmakEmrah Kırımsoy, Gündem Çocuk Derneği
Ömürlük Bir Ceza: Ağırlaştırılmış MüebbetNurşan Rotinda Polat, Avukat
Gurbet Uçar, Avukat
Verilerle Türkiye Hapishanelerinin Son Durumu ve Artan Mahpus ÖlümleriMustafa Eren, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Ara

13:15-14:15

Kürt Sorunu ve BarIş Sürecİnde Konuşulmayanlar

14:15-16:00

Kolaylaştırıcı: Şemsa Özar, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü
Devlet Eliyle Yürütülen Yoksullaştırma KonseptiMehmet Şerif Camcı, Sarmaşık Derneği
Metropole Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Eğitim Eşitliğindeki Yeri ve Sosyal Eşitsizliğin ÜretimiBerivan Emre Korkut, Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Çözüm Sürecine İnsan Güvenliği Ekseninden Bakmak: Tespitler ve ÖnerilerHale Akay, Helsinki Yurttaşlar Derneği
Zeynep Şarlak, Helsinki Yurttaşlar Derneği
Savaşta Kadın Hakikatleri ve Kadınların Barış Sürecine KatılımlarıNazan Üstündağ, Barış İçin Kadın Girişimi
Feyza Akınerdem, Barış İçin Kadın Girişimi

SInIrlarda Yaşamak

16:15-18:00

Kolaylaştırıcı: H. Neşe Özgen, MSGSÜ 
Sınır ve Sınırda İnsan Olma Hali: Sınırın Yeniden Üretilmesinde Şiddetin RolüH. Neşe Özgen, MSGSÜ
Roboski Katliamı ve Gelişimindeki İnsan Hakkı İhlalleri (Tanıklık)Ferhat Encü
Türkiye-İran Sınırında Yaşam Hakkı İhlalleri ve Mahkeme TeamülleriFırat Bozçalı, Stanford Üniversitesi
Ölümün Kutsallığının İnşası ve Duygu Çatışması: Roboski VakasıHakan Sandal, Bilgi Üniversitesi

23 ARALIK PAZAR

İnsan HaklarI AraştIrmalarI SunumlarI*

09:30-11:15

Kolaylaştırıcı: Seda Alp, Raoul Wallenberg Institute
Kim o “Öteki?”: Zorunlu Göç Neticesi İstanbul’a Yerleşmiş İkinci Nesil Kürt Kadınının Gündelik Hayat Pratikleri ve Uğradığı Ayrımcılık ile İnsan Hakları İhlalleri DeneyimleriElçin Cavlan, Birleşmiş Milletler, Danışman
Suça Karışmış Bireylere İlişkin Toplumsal Önyargı ve Ayrımcılık TutumlarıBirgül Haznedaroğlu, Klinik Psikolog
Türkiye’de Anadilde Eğitim Hakkının Hukuki Dayana(ksızlı)ğı ve Kültürel SonuçlarıSinem Derya Çetinkaya, Sendika Uzmanı
Türkiye’de Birlikte Yaşayan Eşcinsel Çiftlerin Birlikteliklerini Kayıt Altına Alamamasının Ortaya Çıkardığı Eşitsizlikİsmail Alacaoğlu
AİHM’nin Ayrımcılık Yasağı ile İlgili İnceleme Yöntemi ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Usulünde UygulanabilirliğiUlaş Karan, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Üniversitelerde Disiplin Soruşturmaları: Öğrencilerin İfade ve Örgütlenme ÖzgürlüğüGülşah Kurt, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
*Bu oturumda sunumu yapılacak araştırmalar RWI’nin desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

Genel AhlakIn İnşasInda AyrImcIlIk ve Hukukun Rolü

11:30-13:15

Kolaylaştırıcı: Sezen Yalçın, SPoD
Türkiye’de Transseksüellere Karşı Toplumsal TutumlarBurçak Cürül, Editör, Medyatava
Türkiye’de Seks İşçiliği: Kadın, Erkek ve Transgender Seks İşçilerine Yönelik Ayrımcılık ve ŞiddetKemal Ördek, Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği
Yaşam Hakkı İhlalleri Çerçevesinde Türkiye’de LGBT Bireylere Karşı Ayrımcılıkta Hukukun Oynadığı Rol Üzerine Bir DeğerlendirmeReyda Ergün, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, SPoD
Trans Özneler ve Yargısal Sembolik Şiddetin MimarisiSinem Hun, London School of Economics and Political Science

Yaşam AlanlarIna Yönelİk Neo-Lİberal Müdahaleler

14:15-16:00

Kolaylaştırıcı: Arzu Becerik, Avukat
Ekoloji Perspektifinden HaklarBeyza Üstün, YTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü
Neo-Liberal Kent Politikalarının İnsan Hakları Boyutu: Eleştirel Bir DeğerlendirmeÇiğdem Şahin, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
“Sapkın” bir mekânın ayna’sından “kriz”e bakıp “taktik” çıkarmak: Küçük Armutlu Mahallesi ÖrneğiBurcu Arıkan, Mimar
Esra Çapraz, İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü
İlknur Sudaş Arı, Mimar

İtaatsİzlİk, Devlet ve Şİddet

16:15-18:00

Kolaylaştırıcı: Kiraz Biçici, İnsan Hakları Savunucusu
Devlet Şiddetinin Yeni Adı: İstisna HaliCeylan Begüm Yıldız, Londra Üniversitesi, Birkbeck Hukuk Fakültesi
Kim terörist olur?: Yasanın ve Yasanın Adaletsizliğinin VaadiDeniz Yonucu, Cornell Üniversitesi Antropoloji Bölümü
Liberal – Modern Devletin Sınırı Olarak Açlık GrevleriTürkan Özkan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
Mehmet Arı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü
Vicdani Retçilerin Ret Sebepleri ve Vicdani Retçileri Bekleyen SorunlarDilan Mızrak, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yorum yazabilirsiniz (kaydolmaya gerek yok)

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

Sayaç

  • 272.516 ziyaret

Bu siteyi takip etmek, yeni eklenen yazıları e-posta mesajı olarak almak için e-posta adresinizi girin.

İletişim

Adres:
CİSST/TCPS
Katip Mustafa Çelebi Mah. Billurcu Sok. No:5/2
Beyoğlu / İSTANBUL

Telefon: 0212 293 69 82
Faks: 0212 293 69 82
Danışma: 0212 252 53 11

e-posta: hapistesaglik@cisst.org.tr
e-posta: info@cisst.org.tr

Web sitesi: tcps.org.tr
Web sitesi: cisst.org.tr  
Blog: hapistesaglik.com
twitter: @HapisteNet

 

 

%d blogcu bunu beğendi: